Undersökning: Snusandet ökar – men färre röker

Andelen som röker dagligen har minskat drastiskt under de senaste tjugo åren medan andelen som snusar har ökat något. Det visar enkätundersökningen Liv & hälsa som besvarades av drygt 8 000 länsbor i åldern 18 år eller äldre under våren 2022, meddelar Region Örebro län.
Andelen som röker dagligen har minskat från 18 till 6 procent bland kvinnor och från 14 till 5 procent bland män under perioden 2000–2022. Bland de kvinnor som i senaste undersökningen svarade att de röker dagligen uppgav en majoritet, 58 procent, att de vill sluta och nära var fjärde, 24 procent, att de behöver stöd för att kunna göra det. Motsvarande andelar bland de män som röker dagligen var 59 respektive 11 procent.

Andel som snusar dagligen har ökat från 1 till 8 procent bland kvinnor och från 20 till 23 procent bland män under perioden 2000–2022. Det senaste året inkluderas även så kallat tobaksfritt snus, det vill säga nikotinpåsar/”vitt snus”, i frågan. År 2022 var det 5 respektive 4 procent av kvinnorna som svarade att de använde snus som innehåller tobak respektive tobaksfritt snus. Motsvarande andelar bland män var 21 respektive 2 procent. Att dagligen använda tobaksfritt snus är alltså dubbelt så vanligt bland kvinnor jämfört med män.44 procent av kvinnorna och 33 procent av männen som dagligen använder snus som innehåller tobak, det vill säga portions- eller lössnus, vill sluta. 21 procent av kvinnorna och 11 procent av männen uppger att de behöver stöd att sluta. 34 procent av kvinnorna och 36 av männen som dagligen använder tobaksfritt nikotinsnus vill sluta. 9 procent av kvinnorna och 11 procent av männen uppger också att de behöver stöd.

källa: Region Örebro län