Frälsningsarméns julinsamling går till de ukrainska flyktingarna

– Med årets julinsamling vill vi sprida värme till de ukrainska flyktingarna, säger Christian Lerne, enhetsledare för internationellt bistånd på Frälsningsarmén i Sverige.

Vinterkylan slår hårt mot de 7,5 miljoner människor, de flesta kvinnor och barn, som fortfarande befinner sig på flykt från Ukraina. Parallellt med den vanliga julkampanjen startar Frälsningsarmén därför en särskild julinsamling, som ska hjälpa flyktingar från Ukraina att klara vintern. Redan nu har Frälsningsarmén 65 olika projekt i gång för att hjälpa flyktingar från Ukraina.

Många mammor och andra kvinnor som flytt från Ukraina är fattiga och lågutbildade. Att hitta ett jobb i ett nytt land är en stor utmaning. Många länder har redan en hög arbetslöshet. Att komma in på arbetsmarknaden som lågutbildad kvinna, och utan att kunna språket, är nästintill omöjligt.

Kvinnor från Ukraina utsätts ofta för försök till människohandel. I sin utsatta situation ses de som enkla byten, och lockas inte sällan med attraktiva jobberbjudanden. Men i stället luras de in i prostitution och andra slavliknande arbetsförhållanden.

– Där kan Frälsningsarmén arbeta förebyggande mot människohandel, genom att informera kvinnor på flykt om de risker som finns och hur de kan skydda sig, berättar Christian Lerne.

,