Riksbyggen: Brist på bostäder i Örebro för ungdomar

Örebro är en av landets 61 kommuner där det råder allvarlig ungdomsbostadsbrist. I Örebro kan inte 75 procent av ensamboende 20-30 åringar köpa en etta i den egna kommunen. Det visar en ny rapport från Riksbyggen. På regeringens bord finns samtidigt ett konkret förslag om ett startlån som skulle göra direkt skillnad för tusentals unga vuxna.

– Kontantinsatsen är det största hindret när en ung vuxen ska köpa en bostad. Idag finns inga särskilda lånemöjligheter för unga, trots att många aktörer under lång tid har efterfrågat det, säger Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

– Från politiskt håll finns flera som vill se ett startlån, vilket är glädjande. Under 2022 har ett statligt utredningsförslag om startlån för förstagångsköpare presenterats och remitterats. Det ligger nu på regeringens bord och bör i någon form realiseras omgående, enligt Johanna Bjurskog.

källa: Riksbyggen/foto Evelina Carborn


,