Här finns chansen att köpa återvunnet byggmaterial – i vår öppnar Örebro Byggretur

Under våren 2023 kommer Örebro Byggretur slå upp portarna på Boglundsängen i Örebro. Det är Örebro kommun, tillika Futurums ägare, som är huvudman och huvudfinansiär i Örebro Byggretur. Futurum Fastigheter är medfinansiär i projektet. Det innebär att Futurum kommer kunna lämna överblivet material till byggreturen. I och med det kommer Futurum göra inventeringar av alla byggnader innan arbetet med rivning eller renovering påbörjas. Material som går att återbruka ska lämnas vidare till byggreturen. Louis Georgis är fastighetschef på Futurum. Han tror att bolaget i ett första skede kommer lämna in byggmaterial som inte uppfyller myndighetskraven för en skola eller förskola.

– Ett exempel är den renovering som just nu pågår på Glanshammars skola. Där har vi fina dörrar som vi varit tvungna att byta ut eftersom de inte uppfyller kraven på ljudisolering och tillgänglighet. De dörrarna ligger just nu i vårt förråd och väntar på hantering, säger Louis.

Hållbar utvecklingÖrebro Byggretur är en del av Örebro kommuns program för hållbar utveckling, vilket är ett av Futurums styrdokument. Redan idag återbrukar Futurum mycket byggmaterial i olika interna projekt. Material som det inte är något fel på, och som uppfyller de högt ställda kraven, tas om hand.

– En toalettstol, ståldörr, fläktmotor eller lampa som tas bort i en fastighet, kan få nytt liv i en annan. Allt handlar om planering, underhåll och om att medvetandegöra livslängden. Återbruk är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete och vi är stolta över att vara en del av det här projektet, säger Göran Lunander, VD på Futurum.

,