Örebro fortsätter arbetet mot doping – samverkan med RF Sisu

På tisdagens kommunstyrelsesammanträde så beslutades om ett nytt samarbetsavtal med RF SISU Örebro län för det viktiga arbetet med prevention mot doping. Detta sker genom PRODIS som är nätverket bakom arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning. Kommuner, länsstyrelsen, regionen och polisen samverkar i arbetsmetoden där gymanläggningar erbjuds utbildning och certifiering.

-Gym är en arena för hälsa, välmående och träning. På gymmet möts olika människor. Unga, vuxna och äldre och därför att det förebyggande arbetet mot doping otroligt viktigt för att bidra till trygga och goda miljöer för alla som vill förbättra sin folkhälsa, säger John Johansson, kommunstyrelsens ordförande (S).

“Arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning syftar till att minska tillgången och användningen av anabola androgena steroider och andra dopingpreparat bland tränande på träningsanläggningar. Detta genom att stödja anläggningar till ett långsiktigt förebyggande arbete mot doping. Samverkan mellan olika aktörer och myndigheter inte minst polisen är en framgångsfaktor”, informerar Örebro kommun.     

 -För att öka tryggheten så måste vi arbeta på många fronter samtidigt. Systematisk och långsiktigt förebyggande arbete mot doping är ett viktigt område för att göra det svårt för den organiserade brottsligheten. Både att minska möjligheterna till att sälja olagliga substanser men också för att försvåra för nyrekrytering säger Maria Haglund, kommunalråd och rotelansvarig för samhälle och arbetsmarknad (M).

Gymmen idag är en mötesplats för många och inte minst ett växande antal yngre gymbesökare. Idag är det inte ovanligt att man tränar på gym i yngre tonåren och utan målsman närvarande. Det är därmed en utsatt grupp yngre som möter vuxna äldre som blir förebilder på gott och ont.

I och med beslutet i kommunstyrelsen så tecknar Örebro kommun ett avtal med RF SISU på 100 000 kronor årligen.

-Föreningsdrivna gym som Friskis och Svettis och Örebro kraftsportklubb har redan ett aktivt arbete mot doping via RF. Med samarbetet med RF SISU Örebro län så blir vi kontakten mot privata gym och kan jobba mer aktivt mot doping och därför är detta ett mycket viktigt samarbete säger Jimmy Nordengren, kommunalråd (C).