Ellevio: Minskad elanvändning med över 20 procent

Under höstmånaderna har de svenska hushållens insatser för att energieffektivisera och minska sin elanvändning gett imponerande resultat. Kulmen nåddes under oktober då elanvändningen bland Ellevios  privatkunder i Mellansverige minskade med i genomsnitt 21,5 procent, men ligger på ungefär samma nivå även under november.

Ellevio har tittat på kategorin privatkunder, som utgörs av omkring 900 000 hushåll. Statistiken är ett snitt av hushållens elanvändning i september, oktober och november 2022 jämfört med samma period 2019, 2020 och 2021, men inkluderar alltså inte den totala elanvändningen där även företagens elanvändning ingår. 

Minskningen av elanvändningen i är anmärkningsvärd, med en genomsnittlig minskning i samtliga områden på 21,5 procent under oktober jämfört med föregående tre år. Mätningarna för november visar att den stora minskningen bibehålls, med ungefär två procents lägre genomsnittsminskning.

källa: Ellevio

,