Här är kulturaktörer som får stöd av regionen

Efterdyningarna av pandemin i kombination med den aktuella ekonomiska utvecklingen i vår omvärld har satt länets kulturella aktörer i en knepig situation. Det gör att kulturnämnden i dag fattade beslut om att fördela drygt 1,6 miljoner kronor i stöd till aktörer av betydelse för länets kulturella infrastruktur.
– Pandemin har inneburit stora inkomstbortfall inom kulturområdet och när nu den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld ser ut som den gör, med hög inflation och höga energipriser, är behovet av ekonomisk hjälp stort hos många verksamheter. Det behovet svarar vi nu upp mot genom att skjuta till extra pengar, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Beslutet i kulturnämnden innebär att Region Örebro län förstärker verksamheterna inom kultursamverkansmodellen inför 2023 med ett belopp på totalt 1 620 000 kronor.

De verksamheter som får del av pengarna är: Länsmusiken Örebro län 215 000 kronor
Örebro läns teater 345 000 kronor
Örebro läns museum 135 000 kronor
Stadra teater 135 000 kronor
TNEC (Ställbergs gruva) 135 000 kronor
Opera på Skäret 135 000 kronor
ArkivCentrum Örebro 85 000 kronor
Teater Martin Mutter 135 000 kronor
Skoindustrimuseet i Kumla 55 000 kronor
Konst på hög 55 000 kronor
Frövifors pappersbruksmuseum 135 000 kronor
Alfred Nobels museum 55 000 kronor

– Min bedömning är att aktörerna på den här listan är av stor vikt för att länets regionalt finansierade kulturliv och att det stöd vi nu beslutat om är en förutsättning för att aktörerna ska kunna fortsätta erbjuda verksamheter på samma höga nivå som tidigare, säger Torbjörn Ahlin.

källa: Region Örebro län/ arkivbild Örebro Teater Klara G
,