Regional glädje för snabbare tågförbindelse Stockholm-Oslo

Europeiska ministerrådet föreslår att hela sträckan Oslo-Stockholm inkluderas i den europeiska transportkorridoren ScanMed. Det innebär att satsningar på infrastrukturen längs sträckan får större möjligheter att finansieras av EU-medel.
-Ett efterlängtat och viktigt besked! Vi har jobbat hårt för att få hela förbindelsen mellan Oslo och Stockholm utpekad i det europeiska transportnätet, säger Nina Höijer (S), ordförande för samhällsbyggnadsnämnden i Örebro län.

-Detta skapar ökade förutsättningar för att satsningar ska kunna EU-finansiering. Det är ett kliv närmare en snabbare förbindelse mellan huvudstäderna och något som skulle ge ökad regional nytta i hela stråket.
,