Hopajola ska locka fler ut i naturen – får 730 000 från regionen

Region Örebro län vill bidra till att den vackra natur som finns i länet ska vara lättillgänglig för invånare och besökare. För att nå den ambitionen ger regionala tillväxtnämnden 730 000 kronor i bidrag till föreningen Hopajola och dess verksamhet.
– Hopajolas verksamhet har vuxit under flera år och nu finns ett behov av att växla upp arbetet ytterligare. Det ska vara lätt för våra länsinvånare att hitta ut i naturen för att där kunna njuta av olika aktiviteter, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Bakom den ideella föreningen Hopajola står samtliga tolv kommuner i Örebro län, Region Örebro län, Naturskyddsföreningens lokala kretsar samt länsförbund i Örebro län. Föreningen, som fungerar som ett nav för ideella aktörer som verkar för ökat friluftsliv, ger två gånger per år ut ett guideprogram som fungerar som en guide till länets natur.

– Förutom guideprogrammet driver Hopajola även två projekt för att göra naturen mer tillgänglig. Det handlar dels om att genomföra så kallade tillgänglighetsguidningar, dels om att arrangera friluftsdagar för skolklasser, säger Irén Lejegren.

År 2023 planeras för åtta stycken tillgänglighetsguidningar och för friluftsdagar för 20 skolklasser fördelade över skolor i hela länet.Av de 730 000 kronor som Hopajola beviljas är 305 000 att betrakta som verksamhetsbidrag. 340 000 kronor ska användas till skolklassernas friluftdagar och 85 000 kronor ska användas till de tillgänglighetsanpassade guidningarna.

källa: Region Örebro län