Örebroforskare får årets Oskar Sillén-pris

Nu har vinnarna av årets Oskar Sillén-pris för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi offentliggjorts. Årets pris går till Raymond Ndikumana och Andrea Geissinger, som båda disputerat vid Örebro universitet. – Andrea och Raymond är värdiga vinnare till den 19:e upplagan av Oskar Silléns pris och stipendium, säger Leif Persson, ordförande i Föreningen FEI.

Oskar Sillén-priset delas ut av FEI:s moderförening Föreningen Företagsekonomiska Institutet till minne av Oskar Sillén, som var en pionjär inom svensk företagsekonomisk forskning och utbildning samt ordförande i FEI 1917–1920.

En av årets två vinnare är Raymond Ndikumana som med sin avhandling “Enabling Perceptions of Management Controls: Evidence from International Development Programs” har studerat effekterna av ledningskontroller inom internationella utvecklingsprogram.

– Att vinna Oskar Sillén-priset är ett stolt ögonblick för mig som individ, men också en stor representation för mitt land Rwanda, för University of Rwanda och för Örebro universitet. Jag vill tacka min familj som gjorde uppoffringar och stöttade mig, samt samarbetet mellan Sverige och Rwanda som möjliggjorde min forskarutbildning, säger Raymond Ndikumana.

Han arbetar numera som biträdande rektor för strategisk planering och administration vid Universitetet i Rwanda. Han har hand om University of Rwanda-Sweden Programme som stödjer universitetet genom forskning, ökad utbildning och institutionell utveckling.

– En del av prispengarna kommer att gå till att stödja fältarbetare i Afrika för en studie jag arbetar med tillsammans med en annan forskare från Örebro universitet. Resterande belopp kommer gå till att stödja en mindre projektutvecklingsgrupp.

,