Nya polishuset fick Örebros byggnadspris

Vinnaren av Örebro kommuns byggnadspris 2022 är kontorshuset i kvarteret Korsningen. Byggnaden används som Polishus.

Motivering
På tomten som förut rymde en återvinningsstation står nu en uttrycksfull byggnad av trä, certifierad som ett av Sveriges första koldioxidneutrala kontorshus. Platsen var komplex och uppgiften svår att forma en byggnad intill en stor korsning på en trång, oregelbunden tomt synlig från alla håll.

Svårighetsgraden växte när arkitekten och byggherren endes om att byggnaden både skulle hålla hög arkitektonisk nivå och samtidigt högsta möjliga hållbarhetsklass. Det är en träbyggnad rakt igenom, fasaden, stommen, trapphuset och till och med ventilations- och hisschakten är av trä. För att maximera ytan kragar delar av huskroppen ut en våning upp vilket gör fasaden extra intressant.

Resultatet efter ett långt och nära samarbete mellan arkitekt, byggherre och entreprenör är ett nytt landmärke i Örebro som med sin starka form och varma träfasad berikar platsen och är en värdig vinnare av Örebro kommuns Byggnadspris 2022.

Bakgrund och fakta
Tomten som ligger mitt emot Resecentrum i centrala Örebro var tidigare kommunägd. I projektet har kommunen ruckat på markanvisningsprocessen för att se hur samspelet mellan arkitekt och byggherre skulle påverkas och vilket resultat det skulle få på kvalitet och innovationsgrad. Kommunen döpte pilotprojektet till Vi ger arkitekten makten för att med den formuleringen och ordet makt provocera fram en diskussion om roller, ansvar och arkitektonisk kvalitet.

Projektet genomfördes genom Örebromodellen som innebär att kommunen säljer planlagd mark först när byggnation är påbörjad. Genom att erbjuda en förstudie till ett arkitektkontor i stället för en byggherre ville kommunen ge arkitekten större inflytande över byggprocessen. Efter att ha intervjuat 13 arkitektkontor valdes Utopia arkitekter. Utopia utvecklade ett första koncept för en byggnad och genomförde därefter en urvalsprocess för att finna en byggherre. Valet landade på Castellum och tillsammans med dem och entreprenören NA Bygg har Utopia utvecklat projektet vidare till en färdig byggnad. Byggnadens miljöcertifiering är NollCO2 och den har en uthyrningsbar yta på 6900 kvm.

källa/ foto: Örebro kommun/ Fredrik Kellén

,