De får äta middag med kungen på slottet

På fredag, 20 januari, bjuder Kungafamiljen in representanter från hela Sverige till årets stora Sverigemiddag. Vikarierande landshövding Anna Olofsson tar med sig följande fyra personer som representanter för Örebro län på Sverigemiddagen:
Karl Lindqvist, Grythyttan, fjärde generationens företagsledare och ägare av Grythyttans stålmöbler som knutit samman Bergslagens stolta järnhantering med samtidens efterfrågan.

Helena Timbäck Tranquist, Örebro, verksamhetsledare för Friskis och Svettis i Örebro under tiden då föreningen växte i rekordfart och blev en folkrörelse som gynnade folkhälsan, bildligt och bokstavligt.  

Mats Rosenberg, Vintrosa, kommunekologen som gjorde Örebros sorgkant (Oset och Rynningeviken) till guldkant och givit fågel- och friluftslivet nya mötesplatser och naturen en självklar plats i örebroarnas medvetande. 

Sara Sjöborg-Wik, Örebro, affärsängel, företagsledare och symbol för länets affärskultur som kännetecknas av ett samspel mellan tradition, mänsklighet och nytänkande. 

Kungafamiljen har bjudit in till Sverigemiddag årligen sedan 2013 med uppehåll under coronapandemin. I år är det starten på jubileumsåret för Kungens 50 år som regent. Hovet bad Sveriges landshövdingar om förslag på gäster med intention att bjuda dem… ”som har och har haft betydelse för länet under de senaste 50 åren…  som har gjort förtjänstfulla insatser eller är drivande och engagerade för länets framtida utveckling…”.

Våra länsrepresentanter har genom sitt engagemang bidragit till länets utveckling inom områden som också kännetecknar länet, vår industrihistoria, aktiva folkrörelser, tillgänglig natur och entreprenörskap och framåtanda, säger Anna Olofsson, vikarierande landshövding.

källa: Länsstyrelsen Örebro län