OpenArt 2022: Många återvänder till kulturevenemanget år efter år

Örebrokompaniet gjorde tillsammans med Research One en undersökning bland besökarna till fjolårets OpenArt mellan 27 juni−14 augusti 2022. Den visade bland annat på att merparten var vana besökare på OpenArt där tre av fyra hade besökt OpenArt flera gånger tidigare. Nära varannan tillrest besökare hade OpenArt som sin primära besöksanledning och majoriteten av respondenterna säger att de skulle rekommendera OpenArt.

– Vi fick en sommar med konstverk som både störde och berörde. Under sommaren har det guidats, skapats, delats ut kartor och samtalats om konsten med Järntorget som samlingsplats. 2022 hade den skapande verksamheten utökats och breddats med möjlighet till fler uttryck och tekniker som tog till vara på den skaparglädje och kreativitet som uppstod i kontakt med konsten, säger enhetschef Elin Persson.

källa/ foto: OpenArt/ Örebrokompaniet/ arkivbild

, ,