Snart dags för konstnärer att söka till OpenArt 2024

OpenArt är biennalen för samtidskonst i Örebros offentliga rum. Under perioden 31 januari till och med 28 februari kan yrkesverksamma konstnärer från hela världen ansöka om att delta i utställningen 2024.

Nästan ett halvår har gått sedan senaste utställningen stängde för sommaren och nu har det blivit dags att öppna dörrarna för 2024 års utställning. Den 31 januari öppnar Open Call, det ansökningsformulär där yrkesverksamma konstnärer kan ansöka om att delta. OpenArt letar nu efter djärva idéer med en hållbar produktionskedja som breddar perspektivet på samtidskonst.

Det är viktigt att ha en helhetsplanering av materialet som används både innan, under och efter utställning. Då de flesta konstverk som ställs ut på OpenArt är av tillfällig karaktär, strävar vi efter att använda material varsamt och på ett hållbart sätt vid produktion – säger utställningsproducent Sofia Gustafsson, projektledare för Open Call

OpenArt är en utomhusutställning vilket premieras i årets urval av konstverk. OpenArt söker efter konstverk att placera utomhus i det offentliga rummet och konstnären behöver därför planera för det i sin ansökan. Konstverken i utställningen kommer i de flesta fall att vara tillgängliga för publiken dygnet runt. Gäller ansökan ett ömtåligt konstverk behöver konstnären beskriva hur det kan visas på bästa sätt.

-Av erfarenhet vet vi att det finns många innovativa lösningar på att visa mer ömtåliga konstverk utomhus, exempelvis i en inglasad kub eller på andra sätt distanserade från publiken. Här välkomnar vi den ansökande att komma med egna idéer på att visa sina verk på om det inte kan vara tillgängligt utomhus på dygnets alla timmar, säger Sofia Gustafsson.

källa: OpenArt/ arkivbild

,