Baktungt plan orsakade dödsolyckan vid Örebro flygplats

I dag kom Statens Haverikommissions rapport om dödsolyckan vid Örebro flygplats 2021. I rapporten framkommer att “något tekniskt fel på flygplanet som kan ha påverkat olyckan har inte identifierats”.

“Det har inte heller framkommit något som tyder på att pilotens psykiska eller fysiska kondition var nedsatt före eller under flygningen. Utredningen visar att höjdrodertrimmen var i ett onormalt läge för start och att flygplanet var för baktungt. Det innebar att spakkrafterna var större än normalt och
att flygplanet blev svårare att hantera. Kontrollen över flygplanet förlorades sannolikt i samband med att vingklaffarna fälldes in. På grund av den låga höjden kunde kontrollen av flygplanet inte återtas”, enligt rapporten.

Nio personer omkom vid olyckan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.