Nu finns en gemensam plan för Hjälmaren

Hjälmaren är Sveriges fjärde största sjö och sträcker sig genom tre län och fem kommuner. Utvecklingen av Hjälmaren behöver ske samordnat och därför har de kommuner, regioner, länsstyrelser och besöksorganisationer som ligger runt sjön arbetat fram en gemensam strategi och målbild för Hjälmarens framtid. 

-Det känns jättebra att vi nu tillsammans med dom andra kommunerna, regionerna och länsstyrelserna kraftsamlar för att utvecklingen av Hjälmaren ska ske samordnat och på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Kemal Hoso (S) kommunalråd med rotelansvar för samhällsbyggnadsfrågor 

Strategin utgår från åtta olika teman med framtidsbilder där ett antal ställningstaganden har formulerats. Det gäller teman som; landsbygdsutveckling, friluftsliv, besöksnäring, maritim utveckling, naturmiljö, kulturmiljö, vattennivå- och kvalité samt fiske. 

-Hjälmaren har en stor potential och möjligheter, men det finns även utmaningar som är svåra att hantera för enskilda organisationer. Den gemensamma strategin ger varje organisation förutsättningar att arbeta vidare för att det ska ge effekt för invånare och besökare till Hjälmaren, säger Maria Haglund (M) kommunalråd med rotelansvar för samhälle och kultur 

-Vi skapar nu en gemensam bild av Hjälmarens utveckling och har tillsammans en ambition att tillgängliggöra Hjälmaren så att fler kan njuta av de fina naturvärden som finns i anslutning till sjön. Utvecklingen är även positiv för sjöns ekosystem och dess biologiska mångfald, säger Jimmy Nordengren (C) kommunalråd med rotelansvar för skolfrågor.

källa: Örebro kommun

, ,