Regionen har upphandlat operationsteam – ska minska väntetider

Region Örebro län har genomfört en upphandling av externa operationsteam för att dels minska väntetider till operation, dels förbättra arbetsmiljön för regionens medarbetare.

– Under pandemin tvingades vi göra nödvändiga omprioriteringar vilket tillsammans med kapacitetsminskningar till följd av bland annat bemanningsproblem har medfört långa operationsköer. Eftersom det är ett bekymmer för så väl patienter som personal vill vi åtgärda det så fort som möjligt och då är externa operationsteam en väg framåt, säger Behcet Barsom (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

De externa operationsteam som nu upphandlats består av narkosläkare, anestesisjuksköterska, operationssjuksköterska och undersköterska. Tanken är att teamen ska kunna bedriva vård på så väl Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett som Universitetssjukhuset Örebro under avtalstiden som sträcker sig från den 1 mars år 2023 till den 28 februari år 2025. Kostnaden för de två åren uppgår till 150 miljoner kronor.

– Genom att ta in externa operationsteam kan vi snabbare erbjuda patienterna vård samtidigt som vi kan ge våra medarbetare lite andrum. Kortare köer leder också till minskade kostnader för den vård vi måste köpa in och ökade intäkter från den vård vi kan sälja, säger Behcet Barsom.

källa: Region Örebro län
, ,