Chans att arrendera jordbruksmark vid Kvinnersta

Örebro kommun arrenderar nu ut mark i Kvinnersta för jordbruksändamål. Marken som arrenderas ut är på ca 108 hektar. Marken har tidigare brukats av Kvinnerstagymnasiet, men i och med omorganisationer och omställningar frigjordes dessa ytor för att arrenderas ut externt.

Jordbruksarrendet är ett 5-årsavtal från den 14 mars 2023 till den 13 mars 2028, med möjlighet till förlängning

– Vi är glada över att äntligen kunna erbjuda jordbruksmark för arrende i en så här pass stor omfattning, över 100 hektar i samma avtal. Här finns möjlighet att verkligen vara en del av att göra Örebro kommun mer självförsörjande och vi är spända på att se vilka anbud som kommer att skickas in, säger Fredrik Norrström, markstrateg på Fastighetsenheten. Intresseanmälan ska skickas till fastighetsenheten@orebro.se senast den 21 februari 2023. 

,