Örebro är landets mest föreningsvänliga kommun

Örebro kommun har tilldelats utmärkelsen 2022 års föreningsvänligaste kommun av Sveriges Föreningar. I bedömningen har man tagit hänsyn till ledorden: delaktighet, självständighet, respekt och en positiv kontakt i samverkan med det lokala föreningslivet.

– Jag är stolt över att kommunen får ta emot den här utmärkelsen och jag vill rikta ett stort tack till alla som på något sätt bidrar till att skapa engagemang. Föreningar är en viktig del av civilsamhället och bidrar till samhället genom att skapa forum för gemenskap, förståelse för andra människor såväl som att de bidrar till en kunskap för hur demokrati fungerar, säger John Johansson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Motivering från Sveriges Föreningar:
”Årets kommun är bäst i toppen och med stor bredd. Kommunens förvaltningar har dialog och samverkan med det lokala civilsamhället.

Många olika möten sker, där dialogen mellan politik, förvaltning och civilsamhälle bidrar till delaktighet i utvecklingsfrågor. Alltifrån trygghet, fritid, hemlöshet, klimat med mera.

Kriser kommer, den senaste med ukrainakriget, vilket bidragit till att kommunen fått ökad förståelse för och kunskap om civilsamhällets betydelse i olika typer av krishantering.

Kommunen är tydlig med vikten av civilsamhällets självständighet. Kommunen uppmuntrar och verkar i flera IOP och i olika råd med civilsamhället. Samverkansfrågan har tydlig prioritet. Alla vill samverka. Det sker inom ramen för de enskilda föreningarna men också i den centrala mötespunkten Föreningarnas Hus.

Örebro kommun har tilldelats utmärkelsen 2022 års föreningsvänligaste kommun av Sveriges Föreningar. I bedömningen har man tagit hänsyn till ledorden: delaktighet, självständighet, respekt och en positiv kontakt i samverkan med det lokala föreningslivet.

Det civila samhället har en viktig roll i samhället, inte minst när det gäller människors möjlighet att påverka såväl sin egen vardag som samhället i stort. Alla behöver hjälpas åt för att nå en hållbar samhällsutveckling i Örebro.”

– Vi är stolta över att få den här utmärkelsen och ett stort tack till alla er som på något sätt skapar ett engagemang. Att ha ett levande och fungerande föreningsliv bidrar till viktiga forum för inkludering, demokrati, kunskap och välmående för många som bor och verkar i Örebro kommun, säger Maria Haglund (M), Kommunalråd.

,