Personer över 80 rekommenderas mer covidvaccin

Från och med 1 mars rekommenderas alla över 80 år en ny påfyllnadsdos vaccin mot covid-19, liksom personer på särskilda boenden, SÄBO. Även personer över 50 och alla över 18 som tillhör riskgrupp har möjlighet att bättra på skyddet, även om rekommendationen till dessa är att i första hand fylla på inför nästa höst/vinter.

källa: Region Örebro län