Epiroc och universitetet i strategiskt samarbete

Örebro universitetet och Epiroc Rock Drills AB stärker sitt samarbete med ett strategiskt samverkansavtal. Målet är ökad kvalitet på utvald utbildning, forskning och innovation – som i sin tur ska leda till hållbar tillväxt. – Fördjupad samverkan med Epiroc ger nya möjligheter att stärka universitetets forskning inom viktiga områden, men även att utveckla våra utbildningar genom förbättrad kontakt med näringslivet, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

För Jonas Albertson, vd för Epiroc Rock Drills AB, finns det en rad fördelar med ett fördjupat samarbete med Örebro universitet:

– På Epiroc jobbar vi med hållbarhet som en stark grund med fokus på att ta fram säkrare och mer produktiva maskiner. Det fördjupade samarbetet med Örebro universitet kommer att ge oss viktig kunskap och tillgång till forskning i framkant och gynnar båda parter, säger Jonas Albertson.

Det nya samverkansavtalet signerades tisdagen 21 februari. Avtalet utgör en ram för kommande specifika samarbetet mellan Örebro universitet och Epiroc.

Syftet med samverkan är att öka konkurrenskraften och attraktiviteten för båda parter. För Epiroc handlar det bland annat om att få tillgång till forskningsresultat, knyta närmare band mellan näringsliv och akademi och skapa en attraktiv regional rekryteringsbas.

– Omvärlden förändras snabbt och det ställer krav på ny kompetens. Förutom att vara delaktiga i att öka kvaliteten på utbildningar kommer vi också kunna hitta riktade insatser mot vidareutbildning av vår personal, säger Jonas Albertson, som också pekar på att den geografiska närheten till Örebro universitet underlättar kompetensutveckling av anställda vid Epirocs enheter i Örebro.

källa: Örebro universitet