Få barn föddes i Örebro – lägsta antalet sedan 2006

Antalet nyfödda minskade stort i Sverige under 2022 jämfört med tidigare år. I Örebro kommun var det 16 år sedan det föddes så få barn som under 2022, visar ny statistik från SCB. Den totala folkmängden i kommunen ökade dock med 1 070 invånare. I Örebro kommun föddes 1 608 barn under förra året.

– Senast det föddes färre barn i Örebro kommun var 2006. Då föddes det 1 541 barn i kommunen, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB.

Barnafödandet minskade i 20 av 21 län samt i 215 av Sveriges 290 kommuner under 2022 jämfört med 2021. Totalt föddes 104 734 barn i fjol, vilket är 9 529 färre än 2021.

– Det är en minskning med 8,3 procent. Senast det föddes färre barn i Sverige var 2005, säger Lovisa Sköld.

Fruktsamheten i Sverige har historiskt påverkats av bland annat ekonomiska konjunkturer, utbildningsnivåer, deltagande i arbetsliv och olika samhällsfaktorer som förändringar i familjepolitiken.

källa: SCB