Örebroforskare får en halv miljon – ska studera hjärtoperationer

Bypassoperation är en etablerad och effektiv behandling vid kärlkramp och hjärtinfarkt, men komplikationer som förmaksflimmer är mycket vanligt tidigt efter operationen. Nu får Anna Björkenheim, forskare i Örebro 500 000 kronor i anslag från Hjärt-Lungfonden för att undersöka om behandling med ett diabetesläkemedel kan minska förekomsten av förmaksflimmer efter bypassoperationen. Vid positiva resultat kan behandlingen omedelbart användas i rutinsjukvård.

– Den här forskningen är möjlig tack vare gåvor från svenska folket till Hjärt-Lungfonden, säger anslagstagare, Anna Björkenheim, forskare vid Örebro universitet.

Bypassoperation är en etablerad och effektiv behandling vid avancerad kranskärlsjukdom för att minska symtom och risk för hjärtinfarkt och död.

Komplikationer i form av förmaksflimmer och akut njurskada är dock mycket vanligt tidigt efter operation och ingen effektiv förebyggande behandling finns idag.

Syftet med projektet är att genomföra en klinisk läkemedelsstudie där ett diabetesläkemedel ges under väntetiden inför bypassoperationen hos patienter med stabil kranskärlssjukdom. Studien ska undersöka om behandling med ett så kallat SGLT2-hämmande läkemedel i tablettform, kan minska förekomsten av förmaksflimmer och akut njurskada efter bypassoperationen via nedsatt inflammation.

800 patienter med stabil kranskärlssjukdom som står på väntelistan för bypassoperation kommer att slumpas till antingen daglig behandling med läkemedlet i tablettform eller placebo minst sju dagar före operationen. Man kommer bland annat mäta förekomsten av förmaksflimmer och akuta njurskador under vårdtiden, men också hjärtsvikt, stroke, biomarkörer samt dödsfall. Alla patienter följs i tolv månader via nationella kvalitetsregister.

Visar det sig att en behandling med diabetesläkemedlet kan minska förekomsten av förmaksflimmer och/eller akut njurskada hos patienter som genomgår bypassoperation kan behandlingen omedelbart användas i rutinsjukvård.

– Genom forskningen kan vi rädda liv och ge människor fler friska levnadsår. Vi vill därför tacka alla givare som bidrar till livsavgörande genombrott i forskningen, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

källa: Hjärt-Lungfonden

,