Här finns 1 600 sommarjobb – “möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden”

Perioden 27 februari–12 mars kan ungdomar som är födda 2005–2007 anmäla sitt intresse för feriepraktik. Totalt finns det 1 600 platser för feriepraktik i sommar.

Feriepraktik innebär max tre sommarjobbsveckor inom offentlig sektor, olika organisationer eller inom föreningslivet, i max 90 timmar. Intresset för feriepraktiken brukar vara stort och det finns ingen garanti för att få en plats, men totalt erbjuder Örebro kommun 1600 platser till ungdomar som vill få chansen att prova på arbetslivet:

– Feriepraktiken ger ungdomar en chans att få arbetslivserfarenhet och en möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden. Vi söker samtidigt fler arbetsgivare, organisationer eller föreningar inom Örebro kommun som kan ta emot feriepraktikanter, säger Thomas Strömberg, samordnare för feriepraktiken.

källa: Örebro kommun
,