Då försvinner gruset från Örebros gator

Om vädret tillåter så börjar Örebro kommun med den årliga vårsopningen 3 april. Nytt för i år är att vårsopningen görs efter en prioriteringsordning så city, cykelbanor och bussleder sopas först, och därefter sopas mindre gator i till exempel villaområden.

– Tidigare har vi angett vilken vecka vi kommer till ett visst bostadsområde, men nu styrs tidplanen av vilka typer av ytor som prioriteras, berättar Jonas Harrysson, gruppchef på Tekniska förvaltningen. City, cykelbanor och bussleder har högst prioritet och sopas därför först. Medan gator i villaområden och vid vissa fastigheter har lägst prioritet och sopas därför de sista veckorna.