SCB och universitetet stärker samarbetet

Statistikmyndigheten SCB och Örebro universitet fördjupar sitt samarbete inom flera områden. Bland annat handlar det om fortsatta gemensamma projekt inom AI -området. – Där har vi ett dynamiskt samarbete som vi har jättestor nytta av, säger SCB:s generaldirektör Joakim Stymne.

Ledande företrädare för SCB och Örebro universitet har diskuterat hur de ska öka sitt samarbete. Generaldirektör Joakim Stymne från SCB och rektor Johan Schnürer konstaterade efter mötet att ett fördjupat samarbete gynnar bägge parter.

Sedan lång tid tillbaka har det funnits täta band mellan Örebro universitet och SCB, som har sitt huvudkontor i just Örebro.

Under torsdagen genomfördes ett första möte för att fördjupa det samarbetet.  Redan nu finns ett avtal om strategiskt partnerskap fram till sommaren 2025.

– Det är väldigt många av våra forskare som har glädje av all den data som finns väl strukturerad hos SCB. Jag uppfattar också att vi genom vår utbildning kan förse SCB med kompetens och framtida arbetskraft, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

– Vi vill gärna vara en bra och lockande arbetsgivare. Örebro har ju utbildning och en miljö som innebär att vi får träffa personer som är väldigt bra rustade för att jobba hos oss. Jag hoppas att det är något som gynnar både universitetet och oss själva, säger SCB:s generaldirektör Joakim Stymne.

Forskare inom alla universitetets fakulteter använder idag data från SCB till sin forskning. Men det finns också en rad projekt som SCB och Örebro universitet driver gemensamt.

källa: Örebro universitet