Många söker läkarutbildningen i Örebro

Antalet sökande till Örebro universitet i höst har minskat något jämfört med inför hösten 2022. De stora professionsprogrammen behåller dock sin attraktivitet, där Läkarprogrammet fortsatt ligger i topp, uppger universitetet.

När anmälan till höstens utbildningar stängde vid midnatt hade nästan 37 000 personer ansökt om att läsa en kurs eller ett program vid Örebro universitet, vilket är en minskning med åtta procent jämfört med förra året.

Örebro universitet behåller sin plats som det sjunde mest sökta lärosätet i landet.

Den nationella trenden visar att efterfrågan på högskoleutbildning i Sverige ligger på ungefär samma nivåer som före pandemin. Antalet anmälda till högskolan ligger på en jämn och hög nivå i landet.

– De lärosäten som ser en ökning av antalet sökande har ofta många kurser och program som ges på distans, säger Cecilia Andersson Mårdh, utbildningskoordinator vid Örebro universitet.

källa: Örebro universitet

,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.