”Låt elever ha inflytande över beslutet”

Risbergskaeleverna Pernilla Nilsson och Josefine Backlund om nedläggningsbeslutet: I flera tidningsartiklar och inslag i radio har man talat om att Risbergska gymnasiet eventuellt ska läggas ned...

Fler platser på ”Nattis”

Förskolenämnden meddelar att under året kommer antalet barnomsorgsplatser på kvällar och helger ”Nattis” att utökas. Utökningen är en följd...