Fler platser på ”Nattis”

Förskolenämnden meddelar att under året kommer antalet barnomsorgsplatser på kvällar och helger ”Nattis” att utökas. Utökningen är en följd...