Nu ska hälsan kollas

Nyligen fick 3 700 personer i Örebro län ett brev med frågor från länsstyrelsen. Det gällde frågor om hur...