Stabilt smittoläge i länet

Läget när det gäller smittspridningen av coronaviruset inom Region Örebro län är för närvarande stabilt. Såväl antalet bekräftade fall...