Fick Diamanten för städsatsning

Städavdelningen inom Regionservice får Region Örebro läns kvalitetspris Diamanten för projektet ”Slutstädning vid patientens flytt eller hemgång”. Priset, en...