Nu skapas möjligheter till bostäder i Kvinnersta

Örebroporten nu vill skapa möjligheter till fler bostäder och affärsverksamheter i Kvinnersta norr om Örebro.  “Vi storsatsar och tror på att utveckla Kvinnersta till en viktig och grön del av Örebro. Örebro behöver fler bostäder och vi vill skapa förutsättningar för till exempel villor, parhus, radhus och även hyresrätter. Därför söker vi nu planbesked för ny detaljplan som kan möjliggöra 30 till 60 nya bostäder. Örebro växer så det knakar och i Kvinnersta finns det fantastiska möjligheter. Tanken är energismarta bostäder med till exempel solpaneler och möjligheter till egen odling”, säger Christina Krönert Lind på Örebroporten.   Allt eftersom gymnasieskolan, som länge huserat på området och blivit synonymt med platsen, förändrat sin undervisning har Örebroporten börjat ställa om området för att skapa attraktiva lokaler och miljöer till nya aktörer. Ett växande Kvinnersta med fokus på örebroarnas framtid och gröna näringar.    “Förutom detaljplan för fler nya bostäder som vi hoppas ska bli godkända har vi redan flera viktiga nyetableringar helt klara. Till exempel Hvilan utbildning, vuxenutbildning inom trädgård. Det finns också fler spännande intressenter som vi för med samtal med. Vi tror på verksamheter som på olika sätt passar in i miljön, service, kontor, bed and breakfast eller varför inte en restaurang med gårdsbutik. Kvinnersta är helt klart ett område som kommer att bli mer levande och stärka hela Örebro”, säger Christina Krönert Lind.   När detaljplanen blir godkänd kommer bostadsutvecklare få möjligheten att bygga nytt till örebroarna. I området bor i dag nio bostadshyresgäster och Örebroporten håller en nära kontakt för att de ska ha möjlighet att följa framtidsplanerna.  “Det blir inte Örebroportens uppdrag att bygga nytt när detaljplanen blir godkänd utan det kommer alltså en eller flera bostadsutvecklare att göra. Vi har noga tittat på möjligheterna för befintliga bostäder och kommer att ställa som krav på de aktörerna att erbjuda nya bostäder till våra nuvarande bostadshyresgäster men det här ligger flera år fram i tiden. Under tiden kommer Örebroporten inte att göra större renoveringar av bostäderna utan som vi ser det är det bättre att bygga nytt. På grund av att de här bostäderna är tekniskt uttjänta är det bättre ur både hållbarhetssynpunkt på lång sikt och även ekonomiskt. Vi ser till att vi har nära kontakt med nuvarande hyresgästerna så att de kan känna sig trygga under den här utvecklingstiden”, säger Christina Krönert Lind.  källa/ skiss: Örebroporten

Ny entreprenör tar över renoveringen av stadsbyggnadshuset i Örnsro

Örebroportens totalrenoveringen av stadsbyggnadshuset startar om med ny entreprenör. Bygget har stått stilla sedan tidigare totalentreprenören gjort konkurs. Nu har Örebroporten löst situationen och arbetet kommer i gång igen.   “Direkt efter påskhelgen fortsätter totalrenoveringen av stadsbyggnadshuset. Uppstarten kommer ske gradvis för att så snart som möjligt nå full produktion. Det föreligger synnerliga skäl att brådskande komma i gång med entreprenaden. Huset är inte tätt ännu. Örebroporten hävde avtalet med konkursbolaget för att vinna tid och minska riskerna. Vi har valt att lyfta upp en av tidigare underentreprenörerna, Elprofilen i Örebro AB, att överta entreprenadkontraktet och gå in i totalentreprenörsrollen”, säger Jeanette Berggren, VD Örebroporten.   “Det här är en ny roll för oss. Vi gör detta för att vi förstås vill slutföra vår egen del i entreprenaden och också bidra till ett färdigombyggt modernt kontorshus till Örebroporten och Örebro kommun. Vi har haft kontakter med flertalet av underentreprenörerna som liksom vi gärna jobbar vidare med projektet. Övriga kommer vi att kontakta kommande vecka med samma erbjudande. Vi kommer inom kort att kontraktera ett byggföretag som underentreprenör till oss. Tillsammans ska vi lyckas med att bygga klart”, säger Lars Larsen, vd på Elprofilen i Örebro AB.    Huset kommer vid färdigställandet heta Åbylunden och är uthyrt till Örebro kommun. I och med att bygget återstartar klarnar tidplanen för inflyttningen, inflyttning beräknas kunna ske under första kvartalet 2023.  källa/ skiss: Örebroporten AB